งานว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ครั้งที่ 31 และแสดงว่าวนานาชาติ ประจำปี 2554 

 

งานว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ครั้งที่ 31 และแสดงว่าวนานาชาติ ประจำปี 2554
วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2554
ณ บริเวณสนามบินจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ชมรมว่าวจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบของงานจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท

การแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2 ประเภท คือ
1. ประเภทขึ้นสูง
2. ประเภทเสียงกังวาน
**พร้อมเงินรางวัล 1 หมื่นบาท 7 พันบาท 5 พันบาท และ 3 พันบาท

การแข่งขันชิงถ้วยเกียรติยศ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ประเภทสวยงาม
2. ประเภทความคิด
3. มาราธอน
**พร้อมเงินรางวัล 7 พันบาท 5 พันบาท 3 พันบาท และ 2 พันบาท

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณ์ว่าวของจังหวัดสตูล ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนได้เล่นกีฬากลางแจ้งและใช้ประโยชน์ใน เชิงสร้างสรรค์ มีนักแข่งว่าวจากในและต่างประเทศ กว่า 10 ประเทศ เข้าร่วมประกวดและโชว์การเล่นว่าว คาดว่ามีว่าวเข้าร่วมแข่งขันและแสดง ประมาณ 1 หมื่นตัว

นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมประกวดมิสสตูล เทศกาลอาหารสยามอันดามัน การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และที่พลาดไม่ได้คือการจัดกิจกรรมว่าวสายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ด้วยการจัดว่าวสาย 70 สาย จำนวน 7 พันตัว ผู้เชิญว่าว 350 คน นับเป็นการจัดว่าวสายจำนวนมากที่สุดในโลกเท่าที่มีหลักฐานปรากฎ

ข้อมูลเพิ่มเติม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
โทร. +66 7472 2139, www.satunpao.go.th
ททท.สำนักงานตรัง โทร. +66 7521 5867, +66 7521 1085, +66 7521 1085
E-mail: tattrang@tat.or.th