งานกาชาดประจำปี 2555 

 

งานกาชาดประจำปี 2555งานกาชาดประจำปี 2555 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2555 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก

เวลา เปิด – ปิด
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 14.00 – 23.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 24.00

บัตรเข้างานจำหน่ายในราคา 20

แนวคิดงานกาชาดประจำปี 2555 “๘๐ พรรษา องค์สภานายิกา ปวงประชารวมใจ ถวายพระพร”

ความหมายตราสัญลักษณ์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา

การออกแบบตราสัญลักษณ์
ใช้สีฟ้าเป็นสีหลัก ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และตรงเลขศูนย์นั้นใช้สัญลักษณ์รูปคน โดยการใช้สีฟ้าแทนผู้ชาย และสีชมพูแทนผู้หญิง ซึ่งเป็นตัวแทนพสกนิกรชาวไทย ทั้งประเทศร่วมถวายพระพรชัย สื่อด้วยรูปหัวใจอันเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพระองค์ กรอบสีทองรอบตราสัญลักษณ์ แสดงถึงรัศมีอันเป็นมงคลแห่งความเจริญรุ่งเรือง

สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหารายได้
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2256-4289
เบอร์แฟกซ์ : 0-2250-0312
อีเมล์ : pr-fund@redcross.or.th
หรือสายด่วนสภากาชาดไทย 1664