งานวันสุนทรภู่ ปี 2555 

 

งานวันสุนทรภู่ ปี 2555
วันจัดเเสดง : 25 – 26 มิถุนายน 2555
สถานที่ : ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง26 มิถุนายน ของทุกปี จะเป็นวันสุนทรภู่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของุสุนทรภู่ ซึ่งชาวเมืองแกลง จังหวัดระยองจะร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2555 ภายในงานจะพบกับกิจกรรมต่าง ๆ คือ จัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงความสามารถของท่านสุนทรภู่ จัดการประกวดร้อยกรองประเภทต่าง ๆ เช่น โคลง นิราศ และจัดนิทรรศการเกียวกับผลงานของท่านสุนทรภู่ เป็นต้น