ARCHITECT12 

 ARCHITECT12

24 - 29 เมษายน 2555

11:00-21:00

สถานที่ : IMPACT เมืองทองธานีสถาปนิก 55

วันแสดงงาน : 24 - 29 เมษายน 2555

เวลา : 11.00 - 21.00 น.

สถานที่: ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 ,อิมแพค เมืองทองธานี

วันก่อสร้างคูหา

วันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 8.30 - 24.00 น.

วันที่ 21 - 23 เมษายน 2555 เวลา 9.00 – 24.00 น.วันแสดงงาน

วันที่ 24 - 29 เมษายน 2555 เวลา 11.00 - 21.00 น.

วันรื้อถอน

วันที่ 29 เมษายน 2555 เวลา 21.00 - 24.00 น.

วันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 00.01- 12.00 น.

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างโอกาสให้กับสถาปนิก เจ้าของโครงการ วิศวกร รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ได้พบปะกับผู้ผลิต และ ผู้แทนจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโดยตรง

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำวัสดุและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมมากยิ่งขึ้น

เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมก่อสร้างและตกแต่งโดยรวมของประเทศ

 แนะนำ