Milky Way 2011 

 

 Milky Way 2011
วันที่ 23 – 28 สิงหาคม 2554
ณ เซ็นทรัล รามอินทรา

 

เซ็นทรัลจัดโปรโมชั่นเพื่อคนชอบดื่มนมโดยเฉพาะ

 

ขอเชิญร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “Milky Way 2011 @ CentralPlaza Ramindra” ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ภายในงานพบการจัดแสดง “ถังนมลายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และพบกับ“น้ำนมกุหลาบ” จาก “อ.ส.ค.” และ “นมรสลาเวนเดอร์” จากนมสดน้องใหม่แบรนด์ดัง“นมฮอกไกโด” ซึ่งนมทั้งสองรสเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย

 

กับโปรโมชั่นในงาน Milky Way 2011 @ เซ็นทรัลรามอินทรา ที่นำผลิตภัณฑ์ของนมมารวมไว้ในงานนี้โดยเฉพาะ พบการจัดแสดงถังนมลายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลิตภัณฑ์น้ำนมกุหลาบ Romantic Rose Milk ผลิตภัณฑ์นมใหม่ล่าสุดจาก อ.ส.ค. และ นมรสลาเวนเดอร์ ผลิตภัณฑ์นมใหม่ล่าสุดจากนมสดน้องใหม่แบรนด์ดังนมฮอกไกโด ซึ่งนมทั้งสองรสเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมทั้งการออกร้านจำหน่ายเนยแข็งมหามงคล จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และร่วมอุดหนุนสินค้าจากเกษตกรผู้เลี้ยงโคนม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมมากมาย วันที่ 23-28 ส.ค. 54 ที่ เซ็นทรัลรามอินทรา