Chiangmai Flora Blossom 2011 

 

Chiangmai Flora Blossom 2011
วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2554
ณ ชั้นG เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่

 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ / พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / กรมวิชาการเกษตร / สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / สวนสัตว์เชียงใหม่ และ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัส พรรณไม้นานาพันธุ์เต็มพื้นที่ศูนย์การค้าฯ ในรูปแบบของประติมากรรมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้สร้างสรรค์มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ อาทิ ดอยสุเทพ วัดอุโมงค์ ประตูท่าแพ สวนสัตว์เชียงใหม่ ฯลฯ

 

พิเศษ ครั้งแรกกับการสัมผัสกลิ่น “น้ำหอมจากดอกเอื้องแซะ” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในการแปรรูปกล้วยไม้เอื้องแซะหอมเป็นน้ำหอม พร้อมตื่นตาตื่นใจกับการจำลองป่าดิบชื้นดอยอินทนนท์ อีกทั้งนิทรรศการภาพวาดสีน้ำมันของศิลปินแห่งชาติ อ.จรูญ บุญสวน นิทรรศการดอกไม้พื้นเมือง กิจกรรม Workshop จัดดอกไม้กับนักจัดดอกไม้ชื่อดังที่มีความรู้เรื่องการออกแบบงานดอกไม้ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

 

ในงาน Chiangmai Flora Blossom ระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2554 บริเวณ ชั้นG ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต