ชวนชิม อิ่มอร่อย ผลไม้ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 

 

ชวนชิม อิ่มอร่อย ผลไม้ภาคเหนือ ครั้งที่ 2
วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2554
ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

 กระทรวงพาณิชย์ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช กำหนดจัดงาน ชวนชิม อิ่มอร่อย ผลไม้ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2554 ตามโครงการพัฒนาระบบตลาดและขยายช่องทางการค้า ผลไม้สดและแปรรูป ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตลาดและขยายช่องทางการตลาดสินค้าผลไม้สดและแปรรูปให้เกิดความยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งรวมถึงขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรผู้ผลิตผลไม้สดและแปรรูปของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

พาณิชย์จังหวัดพะเยา แจ้งว่า การจัดงาน ชวนชิม อิ่มอร่อย ผลไม้ภาคเหนือ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยได้หมุนเวียนไปตามภาคต่าง ๆ และได้นำเอาผลไม้สด และแปรรูป ของภาคเหนือ โดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้เป็นฤดูกาลของลิ้นจี่ ผลไม้ที่นำมาจากสวนของผู้ผลิต มีความสด สะอาด และปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีผลไม้ชนิดอื่น เช่น สับปะรดนางแล มะม่วง มะละกอ ส้ม มาจำหน่าย และให้ชิม ในราคาย่อมเยา