งานแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูลและงานแข่งขันว่าวนานาชาติ 

 

งานแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูลและงานแข่งขันว่าวนานาชาติขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ครั้งที่ 32 และแสดงว่าวนานาชาติ ปี 2555 ระะหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2555

ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมว่าวประเพณี ครั้งที่ 32 และแสดงว่าวนานาชาติ ปี 2555 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณสนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล ชม….ปล่อยว่าวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมายุ 80 พรรษา โดยร่วมปล่อยว่าว จำนวน 8,000 ตัว ในเวลาเดียวกัน และทำลายสถิติโลกในการขึ้นว่าว จาก Greeness World Records ประกวดแข่งขันว่าว จำนวน 6 ประเภท การแสดงว่าวต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 17 ประเทศ การประกวดมิสสตูล, เทศกาลอาหารสยามอันดามัน, การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ กิจกรรมเล่นว่าว ผู้ปกครอง กับบุตรหลาน

ติดต่อสอบถาม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 074-722139 ต่อ 600 , 602 , 603