งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ของชาวสกลนคร จะจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 12-15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี สำหรับวันขึ้น 14 ค่ำ จะเป็นวันแห่ขบวนปราสาทผึ้งที่ยิ่งใหญ่ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ขบวนปราสาทผึ้งที่ตกแต่งอย่างวิจิตรสวย งามของคุ้มวัดต่าง ๆ จำนวนกว่า 20 คุ้ม จะเริ่มออกจากสนามมิ่งเมืองในเขตเทศบาลเมืองสกลนครแห่ไป ตามถนนสขุเกษมแยกเข้าถนนเจริญเมือง เข้าสู่วัดพระธาตุ-เชิงชุมวรวิหาร ปราสาทผึ้งที่นำมาแต่ละขบวนจะมา ตั้งไว้เป็นพุทธบูชา ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม
ด้วยความศรัทธาของชาวอีสาน ที่เชื่อว่าในเทศกาลออกพรรษา พระพุทธเจ้าชั้นดาวดึงส์ เพื่อมาโปรดเวนัยสัตว์ในโลกมนุษย์ให้ พ้นทุกข์ ในตอนกลางคืนของวันขึ้น 13 ค่ำ ก่อนวันทำการ ขบวนปราสาทผึ้งชาวคุ้มต่าง ๆ จะนำ ปราสาทผึ้งของตนที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ประดับโคม ไฟหลากสี มาตั้ง ประกวดแข่งขันกัน ณ สนามมิ่งเมืองเพื่อให้ ประชาชนได้ชมความสวยงามอย่างใกล้ชิด
กำหนดการงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2552 ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

 

 

 

 

 

 พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานฯ”

 

วันที่ เวลา กำหนดการ
วันที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 09.30 น. – ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ พร้อมกันที่บริเวณประติมากรรมจังหวัดสกลนคร

– อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ขึ้นประดิษฐานบุษบก (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)

เวลา 10.00 น. – วงดุริยางค์นำขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ เคลื่อนขบวนออกจากประติมากรรม ไปตามถนนมรรคาลัย เดินตรงเข้าสู่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

– เรือทุกลำพร้อมกันที่หน้ากองอำนวยการบริเวณสนามแข่งเรือยาวฯ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์


เวลา 10.45 น.

– คณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือยาวฯ ตั้งแถวหน้ากองอำนวยการ
เวลา 11.00 น. – ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานฯ

– วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

– ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ เคลื่อนเข้าสู่กองอำนวยการ

– อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ขึ้นประดิษฐานที่แท่นพระบรมสาทิสลักษณ์ (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)

– เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติ)

– พิธีกร เชิญประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพและประจำแท่นประธาน เพื่อรับฟังคำกล่าวรายงาน

– พิธีกรเชิญประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

– ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันเรือยาวฯ ลั่นฆ้อง 3 ครั้ง (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

– พิธีกร เชิญนักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณตน (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา)

– การประกวดรำหางนกยูง (บนหัวเรือ)

– การแข่งขันเรือยาว (รอบคัดเลือก)

เวลา 18.00 น.
– ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมสวนสนุก ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร

– “เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล”

– คอนเสิร์ต พีสะเดิด

วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 น. – พิธีปิดการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ

– การแข่งขันเรือยาวฯ (รอบที่ 2 รอบที่ 3 ทุกประเภท) ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

เวลา 15.00 น.
– แข่งขันเรือยาวรอบชิงชนะเลิศทุกประเภท

– คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวฯ พร้อมกันที่หน้ากองอำนวยการ

– ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานฯ

– พิธีกรเชิญประธานในพิธีประจำแท่นประธานฯ เพื่อรับฟังคำกล่าวรายงาน

– ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวฯ กล่าวรายงาน

– ประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขันเรือยาวฯ

– เชิญธงชาติลงจากยอดเสา (เปิดเทปเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี)

เวลา 18.00 น. – ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมสวนสนุก ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร

– “เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล”

– คอนเสิร์ต กะลา & พั้นซ์

วันที่ 2 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30 น. – การประกวดพานบายศรี

– คณะกรรมการตัดสินฯ ผู้เข้าร่วมการประกวดพานบายศรี และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่บริเวณสนามมวย ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร

เวลา 09.00 น.
– การแข่งขันประกวดทำพานบายศรี
เวลา 16.00 น.
– คุ้มวัดนำปราสาทผึ้งประยุกต์-โบราณ มาตั้งโชว์ ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร
เวลา 17.00 น.
– ประกาศผลการประกวดพานบายศรี
เวลา 18.00 น. – ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมสวนสนุก ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร

– “เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล”

– พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานพาแลง

เวลา 18.30 น. – แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร
เวลา 19.00 น. – ประธานในพิธีมาถึงบริเวณจัดงานฯ

– พิธีกรเชิญประธานในพิธีจุดเทียนในพานบายศรี

– พิธีกรเชิญผู้อาวุโสผูกแขนพราหมณ์

– พราหมณ์ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าราชการผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานฯ

– งานพาแลง

– การแสดงดนตรีพื้นเมืองและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

– คอนเสิร์ต อาภาพร นครสวรรค์ & ตลกคณะเหลือเฟือ ม๊กจ๊ก

วันที่ 3 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 น.
– พิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2552

– ขบวนนำขบวนแห่ปราสาทผึ้งประยุกต์-โบราณ ขบวนชุดการแสดงทุกชุดเข้าประจำจุดที่กำหนดไว้ โดยหัวขบวนเริ่มจากสามแยกธนาคารกรุงศรีอยุธยา ท้ายขบวนไปตามถนนสุขเกษมไปทางลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

เวลา 14.30 น.
– การแสดงดนตรีพื้นเมืองและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
เวลา 15.00 น.
– คณะกรรมการดำเนินการจัดงานและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่ปะรำพิธี บริเวณหน้าปั๊มน้ำเอสโซ่ถนนสุขเกษมบริเวณสามแยกธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถึงสี่แยกธนาคารกสิกรไทย
เวลา 15.30 น.
– ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาถึงปะรำพิธีเปิดงานฯ

– อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงประดิษฐานที่แท่นพระบรมสาทิสลักษณ์ (วงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงเพลงมหาชัย)

เวลา 16.00 น.
– ประธานในพิธีมาถึงบริเวณจัดงาน (วงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

– ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพและเชิญประธานที่แท่นประธาน เพื่อรับฟังคำกล่าวรายงาน

– ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ กล่าวรายงาน

– ประธานมอบโล่เกียรติยศให้ผู้สนับสนุนการจัดงาน

– ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2552 (ลั่นฆ้อง 3 ครั้ง) ตัดริบบิ้นเปิดขบวนแห่ปราสาทผึ้งฯ

– เคลื่อนขบวนแห่ปราสาทผึ้งฯ ประกอบแสง สี เสียง ไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้เข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

– พิธีถวายปราสาทผึ้งโบราณ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

เวลา 18.00 น.
– ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมสวนสนุก ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร

– “เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล”

– ประกาศผลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ณ เวทีกลางสนามมิ่งเมืองสกลนคร

– คอนเสิร์ต AIS สวัสดีลูกทุ่งทั่วไทย

วันที่ 4 ตุลาคม 2552 เวลา 05.00 น.
– การแข่งขันวิ่งปราสาทผึ้งมินิมาราธอน (ครอบครัวผาแดง นางไอ่)

– นักกีฬารายงานตัว ณ ลานรวมใจไทสกล

เวลา 06.00 น. – ปล่อยตัวนักกีฬา

– มอบรางวัลการแข่งขันวิ่งปราสาทผึ้งมินิมาราธอน

– พิธีทำบุญตักบาตร

เวลา 06.30 น.
– ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกันที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เวลา 07.30 น.
– ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานฯ

– ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

– อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล

– กล่าวถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์

– พระสงฆ์ให้พร

– พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต

– เสร็จพิธี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม โทร. 0 4251 3490 -1 ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. โทร.1672