งานวันตราดรำลึก 106 ปี 

 

ตราดชวนเที่ยวงาน “วันตราดรำลึก 106 ปี”จังหวัดตราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด, หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จัดงาน “วันตราดรำลึก 106 ปี” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด อ.เมือง จ.ตราด ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2555 เพื่อให้ชาวจังหวัดตราดได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองเมืองตราด ภายในงานมีกิจรรมให้เข้าร่วมมากมาย อาทิ มีริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองตราดจากภาครัฐและภาคเอกชน การแสดงแสง สี เสียงเป็นละครย้อนยุคประวัติศาสตร์เมืองตราด

วรนิติ์ กายราศ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตราด กล่าวว่า จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน เดิมชื่อ “บ้านบางพระ” เมืองตราดต้องสูญเสียอิสรภาพไปอยู่ในความครอบครองของฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2447 แต่ด้วยพระปรีชาญาณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมือง จนฝรั่งเศสจำต้องตกลงยินยอมทำสัญญาคืนเมืองตราดกลับสู่สยามประเทศอีกครั้งหนึ่ง โดยลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449 หลังจากยึดครองเมืองตราดมาเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน 7 วัน การทำสัญญาครั้งนั้น พระองค์ทรงมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญเพื่อจะคงเมืองตราดไว้เป็นของสยามประเทศ จึงจำเป็นต้องยินยอมยกเมืองพระตะบอง เสียมราฐและศรีโสภณให้ฝรั่งเศสแทน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถอันเป็นอัจฉริยะต่อชาวตราดอย่างใหญ่หลวง ประชาชนชาวตราดจึงได้พร้อมใจกันจัดงานวันตราดรำลึกขึ้นในวันที่ 23 มีนาคมของทุกปี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมา

สำหรับภายในงาน “วันตราดรำลึก 106 ปี” มีกิจกรรมมากมาย มีริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองตราดจากภาครัฐและภาคเอกชน การแสดงแสง สี เสียงเป็นละครย้อนยุคประวัติศาสตร์เมืองตราด การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองตราด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงบนเวทีกลางหลายรูปแบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดตราด โทร. 0-3951-1282 ททท.สำนักงานตราด โทร. 03959-7259 ถึง 60