ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 7 

 

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 7
วันที่ 24 มกราคม 2554
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการแข่งขันวิ่ง ประเภทมาราธอน , ฮาล์ฟมาราธอน และ มินิมาราธอน การออกร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา นิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ

 

= แบบฟอร์มการลงทะเบียน เข้าแข่งขัน =

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.khonkaenmarathon.com/