งานเทศกาลดอกเสี้ยวบานบนภูชี้ฟ้า 2554 

 

งานเทศกาลดอกเสี้ยวบานบน ภูชี้ฟ้า
วันที่ 13 – 15 ก.พ. 54
ณ บ้านร่มฟ้าไทย ภูชี้ฟ้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงรายกิจกรรม
– การแสดงชาวไทยภูเขา
– ชมดอกเสี้ยว (ชงโค) บานสะพรั่ง / ชมทะเลหมอก

ข้อมูลเพิ่มเติม
อ.เทิง โทร. 0 5379 5345
อบต.ตับเต่า โทร. 0 5318 9111
ททท. สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5