งานโลกทะเลชุมพร 

 

งานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2554
21st Chumphon Marine Festival 2011

วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2554
ณ หาดทุ่งวัวแล่น

 ประตู สู่ภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือนาง ขึ้นชื่อรังนก” นี่คือคำขวัญที่ผู้มาเยือนคุ้นหูกันเป็นอย่างดี โดยอย่างยิ่งจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดแรกในการเดินทางเยือนถิ่น ดินแดนทักษิณ เป็นประตูสู่การเดินทางท่องเที่ยวชมความงดงามและความมหัศจรรย์แดนใต้สยาม ประเทศ

งานโลกทะเลชุมพร ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หาดทุ่งวัวแล่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร สร้างความรับรู้ด้านศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวประเภทหาดทรายชายทะเล โดยจังหวัดชุมพรนับเป็นพื้นที่สำหรับการดำน้ำชมปะการังที่ดีที่หนึ่งในเมืองไทย นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น แหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ กิจกรรมดำน้ำปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ทะเลชุมพร อาทิ ปลา เต่า หอยมือเสือ ปลาการ์ตูน กิจกรรมเก็บขยะใต้ท้องทะเลชุมพร ปลุกป่าชายเลน กิจกรรมแข่งขันแรลลี่รถยนต์ กิจกรรมออกร้านสินค้า อาหารทะเลสด นิทรรศการการท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ การแสดงแสงสีเสียง Music On The Beach กิจกรรมแข่งขันกีฬาทางน้ำเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมประกวดภาพถ่าย พร้อมทั้งแพ็คเกจทัวร์โลกทะเลชุมพรราคาพิเศษ ฯลฯ

 

 

จังหวัดชุมพรเป็นประตูสู่ดินแดนทักษิณ มีแหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หาดทรายชายทะเล นิเวศน์ป่าเขา พื้นที่ลุ่มน้ำ ประเพณีวัฒนธรรม และ ประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีกิจกรรมท่องเที่ยว อาทิ เที่ยวศึกษาป่าชายเลน ดำน้ำ ล่องเรือ ตกปลาหมึก ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร กิจกรรมล่องแพพะโต๊ะ ศึกษาประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร สักการะศาลกรมหลวงชุมพร ฯ บริเวณหาดทรายรี ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดม ศักดิ์ และการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรสวนลุงนิล อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ฉายา “คอนโดเก้าชั้น” ผู้นำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนประสบความสำเร็จในชีวิต การันตีคุณภาพโดย รางวัลกินรี (Tourism Awards 2010) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดีเด่น รวมไปถึงกิจกรรม Home stay ที่น่าสนใจอีกมาก ซึ่งจังหวัดชุมพรมีโฮมสเตย์ที่รอนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชิวิตชุมชนมากมาย อาทิ วิถีชีวิตชาวประมง ที่ โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ โฮมสเตย์บ้านท้องตมใหญ่ โฮมสเตย์บ้านในไร่ หรือ วิถีชีวิตเกษตรลุ่มน้ำพะโต๊ะ โฮมสเตย์บ้านคลองเรือทีได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ ด้วยรางวัลกินรี (Tourism Awards) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในปี ๒๕๔๙ ภายใต้แนวคิด “คนอยู่ ป่ายัง” งานโลกทะเลชุมพร ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งนี้ จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเปิดประตูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สัมผัสมนต์เสน่ห์ของท้องทะเลและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร ดังสโลแกน ททท. ที่ว่า ” เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน”

 

 

จังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยว งานโลกทะเลชุมพร ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2554 ณ หาดทุ่งวัวแล่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร สร้างความรับรู้ด้านศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังห วัดชุมพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวประเภทหาดทรายชายทะ เล โดยจังหวัดชุมพรนับเป็นพื้นที่สำหรับการดำน้ำชมปะการ ังที่ดีที่หนึ่งในเมืองไทย นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น แหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่

กิจกรรมรณรงค์กำจัดขยะและพัฒนาชายหาดจังหวัดชุมพร

การร่วมมือกันระหว่างอำเภอที่มีพื้นที่ติดทะเล (เมืองชุมพร,ปะทิว,สวี,หลังสวน,ละแม) และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร รณรงค์และร่วมกันเก็บขยะบนชายหาดทุกพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2554

กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล หาดทุ่งวัวแล่น อำเภอปะทิว

กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ หาดทุ่งวัวแล่น อำเภอปะทิว นายพินิจ เจริญพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดงาน

หลังจากนั้นประธานจะส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลากะพง จำนวน 10,000 ตัว และหอยมือเสือ จำนวน 200 ตัว เต่า 5 ตัว ให้แก่อาสาสมัคร ทั้งจากชมรมดำน้ำชุมพร ชมรม Save Our Sea และ ส่วนราชการในจังหวัดเพื่อนำขึ้นเรือไปปล่อยบริเวณเกา ะหลักง่าม เพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำให้เพิ่มขึ้นตลอดจนอาสาสมัคร จะดำน้ำกำจัดขยะใต้ทะเล ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวใต้น้ำย่านดังกล่าวด้วย

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2554 เวาลา 14.00-18.00 น. ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน ต้นโกงกางใบใหญ่ จำนวน 2,000 ต้น

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

เที่ยวทะเล ชมสายน้ำ ตามรอยพ่อที่หนองใหญ่ วันที่ 18 -20 มีนาคม 2554

กิจกรรมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
พิธีเปิดวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554 เวลา 7.30 น. ที-ออฟ 8.00 น. ณ สนามกอล์ฟโนโวเทล ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร

กิจกรรมจักรยานท่องเที่ยว
ในเช้าตรู่ของวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554 บริเวณหน้าที่ทำการเทศบาลเมืองชุมพร ถนนปรมินทรมรรคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ลัดเลาะไปตามถนนที่ลัดเลี้ยวไปตามแนวป่าไม้ และสวนยางพาราที่เขียวชะอุ่ม สูดอากาศบริสุทธิ์ และรับสัมผัสกลิ่นไอของชายทะเล แล้วไปสิ้ดสุดการเดินทางยังที่หมายคือหาดทุ่งวัวแล่น อำเภอปะทิว

กิจกรรมเรือใบโบราณ

ตลอด 3 วัน ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2554 ณ หาดทุ่งวัวแล่น อำเภอปะทิว พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านจากอำเภอละแม จะนำเรือใบโบราณที่เป็นวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน ชายฝั่งของชาวชุมพรมา ออกเทียบชายฝั่งให้นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพความงดง ามของเรือโบราณ รวมทั้งสามารถขึ้นนั่งเล่นโต้คลื่นได้ฟรี ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. และลุ้นสนุกกับกิจกรรมแข่งขันเรือใบโบราณ ในวันที่ 20 มีนาคม 2554

 

 

งานกีฬาโลกทะเลชุมพร
กำหนดจัดที่ หาดทุ่งวัวแล่น อำเภอปะทิว ร่วมสนุกกับการแข่งขันว่ายน้ำในทะเลแห่งเดียวของประเ ทศไทย ในวันที่ 19 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. ขอเชิญผู้รักกีฬาว่ายน้ำร่วมพิสูจน์ความสามารถ สมัครเข้าแข่งขันฟรี

ชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาดระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2554 และการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 ชมการแข่งขันมวยทะเล

กิจกรรมตามรอยเสด็จ ขึ้นเกาะชมรังนก ลงน้ำดูปะการัง

ในวันที่ 19 มีนาคม 2554

กิจกรรมแรลลี่ คาราวานหรรษา มายกครัวทัวร์ชุมพร

จัดโดยหอการค้าจังหวัดชุมพรร่วมกับ ททท.สำนักงานจังหวัดชุมพร วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2554

กิจกรรมนิทรรศการทางทะเล
เชิญชมนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลและทรัพยากรธ รรมชาติทางทะเลจากส่วนราชการต่างๆในจังหวัดชุมพร จำนวน 7 บู้ท ชมตู้ปลาทะเลสายพันธุ์ต่างๆ สุดประทับใจ ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2554 ณ ทุ่งวัวแล่น อำเภอปะทิว

กิจกรรมมหรสพและการแสดงลานวัฒนธรรม
ตั้งแต่วันที่ 17.00-22.00 น. ของวันที่ 18-20 มีนาคม 2554 ณ หาดทุ่งวัวแล่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พบกับลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น หนังตะลุง 3 ภาษา การแสดงทางวัฒนธรรมชนเผ่า ในการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเยาวชนจากสถานศึกษาต่ างๆ ตลอดชมดนตรีจากศิลปิน นักร้องชื่อดัง ที่สับเปลี่ยนให้ความบันเทิงทุกค่ำคืน รวมทั้งโชว์จากนักแสดงมากความสามารถหลากหลายประเภท ที่หาดทุ่งวัวแล่น อำเภอปะทิว

กิจกรรมอาหารอร่อยเมืองชุมพร

ทุกวันจะมีบริการอาหารทะเลสด จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวในราคาย่อมเยาว์ จากร้านอาหารชื่อดังทั่วทั้งจังหวัดชุมพร มาให้บริการบริเวณริมหาดทุ่งวัวแล่น

กิจกรรมประกวด แฟชั่นโชว์ผ้าบาติก

จัดประกวดในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2554 ณ เวทีกลางหาดทุ่งวัวแล่น

กิจกรรมประกวดภาพถ่าย
หัวข้อประกวด “โลกทะเล…ชุมพร” โดยภาพที่ส่งประกวดต้องสื่อหรือแสดงถึงความงามธรรมชา ติ ท้องทะเล ใต้ทะเล กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล พายเรือ ดำน้ำ แหล่งท่องเที่ยว หรือภาพชีวิตที่เกี่ยวกับทะเล ประเภทของผลงาน เป็นภาพสีหรือขาว – ดำ จากฟิล์มหรือกล้องดิจิตอล โดยส่งภาพได้ไม่เกินคนละ 8 ภาพ และต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งประกวดด้วยตนเอง รวมทั้งภาพดังกล่าวต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประก วดใดๆมาก่อน สนใจส่งภาพได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 11 มีนาคม 2554 กำหนดตัดสินภาพถ่ายวันที่ 18 มีนาคม 2554 ประกาศผลวันที่ 18 มีนาคม 2554 และมอบรางวัลในพิธีเปิดงานโลกทะเล วันที่ 19 มีนาคม 2554 เวลา 20.00 น. รางวัลชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ และรางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
โทร. 0 7750 3035
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด
โทร. 08 1968 6533
สำนัก งานจังหวัดชุมพ
โทร.0 7751 1551
ททท.ชุมพร
โทร.0 7750 2775-6
เทศบาลเมืองชุมพร
โทร. 0 7751 1024