เทศกาลอาหารมุสลิม 

 

เทศกาลอาหารมุสลิม
วันที่ 22 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2554
ณ แฟชั่น ไอส์แลนโด์

 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ จัด “เทศกาลอาหารมุสลิม” ขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ วันที่ 22 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2554 โดยรวบรวมร้านค้าอาหารมุสลิมพื้นเมืองชื่อดังไว้กว่า 100 ร้านที่หาทานได้ยากจากกลุ่ม ศ.อ.บ.ต. (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ยะลา จ. ปัตตานี จ.นราธิวาส จ. สงขลา จ. สตูล ในงานจะมีอะไรมากันบ้างไปชมกันเลย