กทม. หวั่นม็อบป่วน งดจัดงานสงกรานต์ 

 

กทม. หวั่นม็อบป่วน งดจัดงานสงกรานต์กทม. ตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมงดจัดงานรื่นเริง เทศกาลสงกรานต์ หวั่นสถานการณ์ไม่ปลอดภัย

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ที่ยังคงมีการชุมนุมอยู่ในขณะนี้ แม้จะมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินขั้นร้ายแรงในกรุงเทพฯและปริมณฑลแล้วก็ตาม โดยทาง กทม. จะอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติความมั่นคง ปี 2528 ให้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกรุงเทพฯ ขึ้น

โดยมอบหมายให้ นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อำนวยการศูนย์และรองปลัดกรุงเทพฯ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ เพื่อให้การประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด เป็นไปอย่างทันท่วงที หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น นอกจากนี้ กทม. จะยังทำหน้าที่ คือ เป็นกำลังเสริมให้กับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและบริการสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น รถสุขา รถดับเพลิง หน่วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด เจ้าหน้าเทศกิจให้เตรียมพร้อมปฏิบัติงาน 24 ช.ม. และรอฟังคำสั่งจากศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ยังได้มีคำสั่งให้หน่วยงานราชการทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ งดการจัดงานรื่นเริง เทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนพิธีกรรมทางศาสนาอื่น ๆ ด้วย เพื่อให้การรักษาความปลอดภัย เป็นไปอย่างเรียบร้อย

 

ขอขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต