วังน้ำเขียว ฟลอร่า แฟนตาเซีย 

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 8