งานมหกรรมธงฟ้า เมืองทองธานี 

 

งานมหกรรมธงฟ้า เมืองทองธานี
วันที่ 14-18 กันยายน 2554
เวลา 10.00-20.00 น.
ณ ปากเกร็ด เมืองทองธานี

 งานมหกรรมธงฟ้า มหาชน เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2554 ณ อาคาร 5-6 IMPACT เมืองทองธานี
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ราคาถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40

ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร ในราคาถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40 เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช ผงซักฟอก สบู่ เนื้อไก่เนื้อหมู กุ้งไข่ไก่ น้ำตาลทราย ผลไม้ ฯลฯ สินค้าคุณภาพส่งออกราคาพิเศษจากผู้ประกอบการย่านราชประสงค์ สินค้า OTOP สินค้าคุณภาพส่งออกสินค้าลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าธุรกิจแฟรนไชส์สร้างอาชีพจำนวนกว่า 1,000 คูหา นอกจากนี้ยังมีบริการต่าง ๆ เช่น คลินิกธงฟ้านวดธงฟ้า ทนายธงฟ้า การรับเงินฝากและบริการสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐบาล และการรับสมัครแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง