งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2553 

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2553

 

 วันที่ : 6-7 กุมภาพันธ์ 2553 สถานที่ : อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสงคราม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมศิลปากร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจัด งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2553 ในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2553 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระองค์ โดยได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้พระองค์ท่านทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 จึงได้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯขึ้นเป็นประจำทุกปี
สำหรับกิจกรรมภายในงาน นักท่องเที่ยวจะได้ชมการประกวด “สวน(ครัว)ศรีที่ในกระถาง” ชมการแสดงนาฏศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์ เรื่องอิเหนา ตอนครองรัก รำอาเศียรวาท และโขนชุดศึกกุมภกรรณ (สุครีพถอนต้นรัง-พุ่งหอกโมกขศักดิ์) โดยศิลปินกรมศิลปากร การแสดงละครชาตรี การแสดงหุ่นกระบอก การสาธิตการทำขนมไทยที่หาชมยาก การประกวดวาดภาพหัวข้อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระ พลานามัยสมบูรณ์ การประกวดบอนสี การสาธิตการประดิษฐ์ช่อดอกไม้จากเยื่อใบไม้ การสาธิตการร้อยลูกปัด การจัดนิทรรศการต่างๆ เช่น นิทรรศการบ้านว่านไทย (รวบรวมจัดแสดงว่าน 108 ชนิด) นิทรรศการกระเบนในลุ่มน้ำแม่กลอง (กระเบนเจ้าพระยา) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนเพื่อเป็นของฝากหรือของที่ระลึกได้อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยาน ร.2 โทร. 0 3475 1666 หรือ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8 E-mail : tatsmsk@tat.or.th หรือ TAT Call Center 1672