งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 17 

 

Book Expo Thailand 2012
Show Day : 18 – 28 ตุลาคม 2555
10:00-21:00
สถานที่ : QSNCC (ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์)งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 17
วันที่ 18-28 ต.ค. 2555
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์