มันสำปะหลังนานาชาติ ปี 2554 

 

พาณิชย์ จัดงานโชว์ศักยภาพมันสำปะหลัง ส่งออกอันดับ 1 ให้เกษตรกร คาดผู้ผลิต-ส่งออก-นำเข้า ฯลฯ ร่วมงานกว่าพันรายนายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เปิดการมันสำปะหลังนานาชาติ ปี 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการจัดงานในครั้งนี้ ทางกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คาดว่า จะมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า นักวิชาการเกษตร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของความเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังของไทย ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล ซึ่งจะสามารถยกระดับราคาสินค้ามันสำปะหลัง ในประเทศ ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปีนี้ ราคาหัวมันสดได้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด ที่กิโลกรัมละ 3 บาท จากความต้องการของตลาดที่มีมากขึ้น ทั้งความต้องการใช้ในประเทศ และการส่งออกในรูปแบบของผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังชนิดต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และพลังงานทดแทน โดยการจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มิ.ย. นี้