พายเรือเที่ยวป่า ตามหาแมงกะพรุนน้ำจืด



 

พายเรือเที่ยวป่า ตามหาแมงกะพรุนน้ำจืด
ช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค.
สถานที่ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

แมงกระพรุนน้ำจืด

 



จัดขึ้นโดยกลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่า ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ โดยจะมีมัคคุเทศก์ที่ชำนาญการนำทางพาไปทัศนศึกษาวงจรชีวิตตัวโตเต็มวัยของ แมงกะพรุนน้ำจืด สายพันธุ์ดคกดำบรรพ์ เป็น สัตว์น้ำที่หายากสามารถพบเห็นได้ปีละ 1 ครั้ง ประมาณช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. เท่านั้น พร้อมกับสัมผัสกับธรรมชาติทุ่งแสลงหลวง ชมผีเสื้อนานาพันธุ์ เพลิดเพลินกับการดูนกนานาชนิด สืบค้นประวัติหอยก้นตัด สนุกสนานกับการพายเรืออีโป๊ง พักค้างแรมกลางป่าริมต้นน้ำเข็ก

 

พายเรือเที่ยวป่า ตามหาแมงกะพรุนน้ำจืด

สอบถามรายละเอียด

กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าหนองแม่นา โทร. 081-046-2166
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก โทร. 055-252-742-3, 055-259-907