งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 

 

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 7
วันที่ 1-5 กันยายน 2553
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 ผนึกกำลังจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “หอมกรุ่นทั่วไทย หอมไกลทั่วโลก” หวังขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทย เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย …

พญ.วิลาวัลย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “หอมกรุ่นทั่วไทย หอมไกลทั่วโลก” ในวันที่ 1-5 ก.ย. ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการนำเสนอภูมิปัญญาไทยที่สัมพันธ์กับสมุนไพรหอม อาทิ เครื่องหอมไทย ยาหอมไทย ตลอดจนการนำสมุนไพรมาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน การผลิตน้ำมันหอมระเหย ผลิตภัณฑ์ อโรมา เธอราปีย์ การจัดสมัชชาสุขภาพ การพัฒนาภูมิ ปัญญาไท สุขภาพวิถีไท การประชุมวิชาการที่จะเน้นเรื่อง เครื่องหอม พืชหอม ข้าวหอม น้ำมันหอมระเหย การแสดงลานวัฒนธรรม การฝึกอบรมระยะสั้น การแสดงเครื่องหอมไทย และผลิตภัณฑ์น้ำหอมที่ผลิตจากดอกไม้แก่นไม้ การสาธิตการทำน้ำอบ น้ำปรุง แป้งร่ำ เป็นต้น.