ประเพณีแห่เจ้าพ่อพระปรง ส่งท้ายสงกรานต์ 2554  

ประเพณีแห่เจ้าพ่อพระปรง ส่งท้ายสงกรานต์ 2554วันที่ 19 เมษายน 2554

ณ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

กิจกรรม

ชมขบวนแห่เจ้าพ่อพระปรง ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม และ

สักการะเจ้าพ่อพระปรงเพื่อความเป็นสิริมงคลข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานจังหวัดสระแก้ว โทร. +66 3742 5126

ททท. สำนักงานนครนายก โทร. +66 3731 2282, +66 3731 2284

 

 แนะนำ