เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2553 

เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2553

 

เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2553 วันที่ 4 – 13 มกราคม 2553 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ถนนมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
พิธีเปิดงานซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ 4 มกราคม 2553
พบกิจกรรมมากมาย
– การประกวดโคนมชิงถ้วยพระราชทาน
– การแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ/เอกชน
– การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ปัจจัยการเลี้ยงโคนม สินค้าเกษตร
– กิจกรรมท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก
– กิจกรรมเมืองคาวบอย
– กิจกรรมบันเทิง สวนสนุกตลอดงาน

  

สอบถามรายละเอียด องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) โทร. 0 3634 1200, 0 3634 1973 หรือ 0 2279 2014 – 15 หรือ www.thaidenmarkfarm.com

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต