งานทุเรียนนนท์ พาล่องเรือไหว้พระ 9 วัด 

 

งานทุเรียนนนท์ พาล่องเรือไหว้พระ 9 วัด จ.นนทบุรี
วันที่ 1-31 พ.ค. 2554
ณ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีกิจกรรม
ชมการแสดงดนตรีไทย 3 วันๆ ละ 2 รอบ จากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนนทบุรี และ ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเกษตร โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครและสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานกรุงเทพมหานคร โทร. +66 2250 5500 ต่อ 2991 – 7
ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร โทร. +66 2250 5500 ต่อ 2991 – 5