งานเทศกาลผลไม้และอาหารหาดใหญ่ 

 

งานเทศกาลผลไม้และอาหารหาดใหญ่

 งานเทศกาลผลไม้และอาหารหาดใหญ่ วันที่ 24 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2552 ณ ตลาดสดพลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

กิจกรรม : ออกร้านจำหน่ายอาหาร ผลไม้ ประกวดอาหารพื้นเมือง และอาหารไทย สอบถามรายละเอียด : เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร. 0 7420 0000 หมายเหตุ : กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง

ขอบคุณข้อมูลภาพจาก INTERNET