งานเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง 

งานเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดงาน “งานเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุน ผาเมือง อำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม – 2 มกราคม 2553 งานนี้เป็นประเพณีของชาวหล่มสักมาช้านาน โดยจะมีการ “ตีกลอง” หรือ “เส็งกลอง” พร้อมการปล่อยโคมไฟ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสักการะบูชาดวงวิญญาณพ่อขุนผาเมือง วีรกษัตริย์และเทิดเกียรติผู้ร่วมสร้างชาติไทย
พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด (สันนิษฐานว่าเป็นอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ในปัจจุบัน) เป็นโอรสของพ่อขุนศรีนาวนัมถม ผู้นำชนเผ่าไทยกลุ่มหนึ่ง ในพุทธศตวรรษที่ 17) ยุคที่อาณาจักรขอมแผ่ขยายเข้ายึดชุมชนคนไทย ที่อยู่ภายใต้การปกครองของพ่อขุนศรีนาวนัมถม ต่อมาพ่อขุนผาเมือง ร่วมกับพระสหาย คือพ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางยาง (สันนิษฐานว่าเป็นอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกในปัจจุบัน) เข้าตียึดเมืองคืนจากขอมได้ และได้สถาปนาเมืองสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานี พร้อมกับสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวเป็น “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์”

 

 ปฐมบรมกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง ปกครองเมืองสุโขทัย เนื่องจากพ่อขุนผาเมืองเป็นเขยของขอม ท่านได้เสียสละให้พระสหาย คือพ่อขุนบางกลางหาว ให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองคนไทย ด้วยเหตุนี้ชาวหล่มสักได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเคารพบูชายกย่องเชิดชูในวีรกรรมความกล้าหาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเสียสละของพ่อขุนผาเมือง จึงพร้อมใจกันจัดงานนี้ขึ้นมาเป็นประจำทุกปี
สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของพ่อขุนผาเมือง, ขบวนพาข้าวน้อย การจัดประกวดเส็งกลอง หรือการแข่งขันตีกลองรูปแบบต่างๆ, การรับประทานอาหารตามประเพณีพาข้าวหย่อง ในลักษณะแบบขันโตก พร้อมชมการแสดงละครองประวัติศาสตร์ประกอบเรื่อง “พ่อขุนผาเมือง”
นอกจากนี้ ยังมีมหรสพอีกมากมาย การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าเด่นชุมชน, งานราตรีนุ่งซิ่น กินข้าวแลง แยงพลุงาม, ประกวดล่องโคมไฟ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหางเครื่อง, การแสดงแมงตับเต่า การแสดงวัฒนธรรมไทยหล่ม ฯลฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก โทรศัพท์ 056-701-115 และ ททท. สำนักงานพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-252-742-3