งานเรศวรมหาราช และ งานกาชาดพิษณุโลก 2553 

 

งานเรศวรมหาราช และ งานกาชาดพิษณุโลก 2553
วันที่ 8 – 18 มกราคม 2554
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 งานเรศวรมหาราชและงานกาชาดพิษณุโลก ปี 2553 จะมีการจัดแสดงละครเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อย่างยิ่งใหญ่

จังหวัดพิษณุโลก จะจัดงานนเรศวรมหาราชและงานกาชาด ระหว่างวันที่ 8-18 มกราคม 2553 รวม 11 วัน 11 คืน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็น การจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ผลงานของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนของรัฐบาลและยังเป็นการจัดหารายได้เพื่อไว้ใช้ใน กิจการสาธารณกุศล และสาธารณะประโยชน์ของจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมที่จะจัดขึ้น ได้แก่ การจัดพิธีบวงสรวง ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2 ครั้ง การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การแสดงละครเทิดพระเกียรติ และการแสดง แสงสี เสียง เทิดพระเกียรติ การออกร้านกาชาดพาโชค การจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล ราคาฉบับละ 50 บาท การจัดนิทรรศการออกร้านของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ การจำหน่ายสินค้า OTOP การจำหน่ายสินค้าราคาถูก และกิจกรรมภาคบันเทิง การจัดงานนเรศวรมหาราชและงานกาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช ส่งเสริมการท่องเที่ยว หารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณะประโยชน์ของจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัด พิษณุโลก ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และการผักผ่อนหย่อนใจและความรื่นเริงบันเทิงใจของประชาชนในรอบปี