เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 10 

 

Thai International Travel Fair 2012วันที่ : 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 10 Thai International Travel Fair 2012 – TITF#10

งานเที่ยวทั่วไทย..ไปทั่วโลกถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อกระตุ้นตลาดท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงผู้ให้บริการได้ง่ายขึ้น บริษัทห้างร้านต่างๆ ในธุรกิจท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นบริษัทนำเที่ยว โรงแรม และสายการบินต่างๆ จึงต่างแข่งขันกันดึงดูดลูกค้าด้วยการนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษๆ มากมาย งานนี้จึงเป็นประโยชน์ทั้งกับลูกค้าและผู้ประกอบการ