งานเทศกาลร่มบ่อสร้าง และหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่ 28 

 

งานเทศกาลร่มบ่อสร้าง และหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่ 28
วันที่ 21-23 มกราคม 2554
ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

 เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอสันกำแพง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง เพื่อส่งเสริมและสืบสานการทำร่มบ่อสร้างแบบดั้งเดิม ประกอบกับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลต้นเปาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น เช่น ร่ม พัด ไม้แกะสลัก เครื่องเงินเครื่องเขิน ผ้าทอพื้นเมือง กระดาษสา และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยปีนี้จะจัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2554 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง การประกวดขบวนตกแต่งด้วยสินค้าหัตถกรรมบ้านต้นเปา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม การแสดงศิลปพื้นบ้าน และการแสดงบนเวที

 

สำหรับงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศอย่างมาก ประวัติของร่มบ่อสร้างเมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา หลวงพ่ออินถา จากวัดบ่อสร้าง นำกลดกระดาษสาที่ชาวพม่านำมาถวายมาเผยแพร่วิธีการทำให้แก่ชาวบ่อสร้าง จนเผยแพร่มาถึงปัจจุบัน อาชีพทำร่มบ่อสร้างเป็นอาชีพหลักของชาวบ่อสร้าง สันกำแพง เป็นสินค้าขึ้นชื่อของเชียงใหม่ และบ้านบ่อสร้างยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยอีกด้วย