Vic Hua Hin ขอเชิญชม…สุดสาคร ลิเกร่วมสมัย 

vic hua hin  สุดสาคร ลิเกร่วมสมัย วิกหัวหิน

 

Vic Hua Hin ขอเชิญชม…สุดสาคร ลิเกร่วมสมัย
วันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2553
ณ วิกหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์สุดสาคร ลิเกร่วมสมัย อีกหนึ่งผลงานที่สร้างสรรค์โดย ภัทราวดีเธียเตอร์ และ มูลนิธิละครธรรมะ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ วิกหัวหิน โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้นำลิเก ศิลปะเก่าแก่ของชาติ ซึ่งเป็น ละครเพลงที่มีเอกลักษณ์ ทั้งการร้อง การรำ การดนตรี มานำเสนอรูปแบบใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปศาสตร์ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ละครในแบบต่างๆ อาทิ การละคร การร้อง การรำ การดนตรี และการเชิดหุ่น ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้เป็นลิเกร่วมสมัยที่มีความน่าสนใจ สามารถเข้าใจเรื่องราวได้ง่าย และทันสมัยไปกับเรื่องราวในปัจจุบันการณ์ ตลอดจนสอดแทรกปรัชญาในการดำรงชีวิตอย่างมีสุข เพื่อการพัฒนาศิลปะการแสดงลิเกให้มีคุณภาพ และเป็นแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบให้กับเยาวชน

กำกับการแสดงและออกแบบลีลาโดย จิตติ ชมพี

นำแสดงโดย ศิลปินลิเกรุ่นใหญ่ สำรวย เครือทอง (เลียงผา ตาหวาน ศิษย์หอมหวล), ธีรดา ประจันตะเสน และขอแนะนำ ลิเกรุ่นเล็ก พีรวัส โผนผึ้ง
ร่วมด้วย อมตา ปิยะวานิชย์, ราชนิกร แก้วดี, ชนะ ล้อแสงทอง, เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์, กฤตินท์ เกียรติเมธา

เปิดแสดงทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน ศกนี้ เวลาทุ่มครึ่ง บัตรราคา 1000 , 800 และ 500 บาท (นักเรียน นักศึกษา 150 บาท)

จำหน่ายบัตรที่ 
Totalreservation ทุกสาขา โทร 02-833-5555 www.totalreservation.com
วิกหัวหิน โทร 032-827-815, 032-827-817 www.vichuahin.com
หรือสอบถามข้อมูลที่ ภัทราวดีเธียเตอร์ โทร. 024127287-8 www.patravaditheatre.com