งานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2553 จ.นครปฐม 

 

งานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2553
วันที่ 7-17 ตุลาคม 53
ณ วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) นครปฐม

 ขอเชิญร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2553 ณ วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) นครปฐม ระหว่างวันที่ 7-17 ตค. 53 โดยทางวัดได้เปิดโรงทานอาหารเจ ทานฟรี!! ตลอดงาน

 

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ข้าวสาร ผักผลไม้ เครื่องอุปโภคบริโภค เข้าโรงเจ โดยได้เปิดโรงทานอาหารเจให้ทานฟรี!! ตลอดงาน