งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร 

 

งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร วันที่ 23 กันยายน 2553 นี้
วันที่ 23 กันยายน 2553
บริเวณลานโพธิ์ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร

 เที่ยวงานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร วันที่ 23 กันยายน 2553 บริเวณลานโพธิ์ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร

 

ประกวดกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร การแข่งกวนกายาสารท กวนข้าวทิพย์ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และการแสดงมหรสพต่างๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่ม :
ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 0 5571 4029
ททท. สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์ 0 5561 6228 – 9