งานอยุธยาแฟร์ 

งานอยุธยาแฟร์  

วันที่ 26 มีนาคม -4 เมษายน 2553 ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ริมถนนสายเอเชีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงานอยุธยาแฟร์ (AYUTTHAYA FAIR 2010) ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม -4 เมษายน 2553 ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ริมถนนสายเอเชีย รวม 10 วันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นเช่นสินค้าเกษตร สินค้าOTOPสินค้าอุตสาหกรรม /SMEs การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และสินค้าอื่น ๆสินค้าเกษตรแปรรูปเกษตรอินทรีย์ การแสดงทางวัฒนธรรมอาหารอร่อยสินค้าจากผู้ประกอบการค้าในจังหวัด ฯเช่นชมรมโรงสีข้าวชมรมผู้สูงอายุสินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (นนทบุรี ปทุมธานี และสระบุรี)และสินค้าของผู้ประกอบการ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ยะลาปัตตานีนราธิวาส สงขลาสตูล) นอกจากนี้ยังมีการเจรจาธุรกิจการค้า(ผู้ผลิตพบTrader)ธุรกิจแฟรนไชส์อีกด้วย เที่ยวงานอยุธยาแฟร์ร่วมชมชิมอาหารอร่อยและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี ราคาเป็นธรรม ในงานดังกล่าว อย่าลืมไหว้พระขอพร ณ วัดต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือจะล่องเรือชมไฟส่องโบราณสถานในยามค่ำคืน ก็จะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวมีบรรยากาศที่หลากหลายและมีความสุข

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร 0 3524 6076-7 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร 0 3533 6525 -7 และโทรสาร 0 3533 6526

 แนะนำ