Food & Hotel Thailand 2010 

 

Food & Hotel Thailand 2010
วันที่ 15-18 กันยายน 2553
ณ ชั้น 5 พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน กรุงเทพฯ

 บริษัทแบ็งค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น จำกัด (บีอีเอส) จัดงาน Food and Hotel Thailand 2010 (FHT2010) ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหรรมด้านการบริการ โรงแรม ภัตตาคาร อาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างวันที่ วันที่ 15 – 18 กันยายน 2553 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Royal Paragon โดยจัดขึ้นพร้อมกับงาน Hospitality & Retail Technology Asia 2010 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

 

งาน FHT จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของทางรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของผู้ประกอบการด้านโรงแรม ภัตตาคาร และการจัดเลี้ยง ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยี สินค้าและการบริการจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกกว่า 45 ประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงงานด้านบริการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล แต่ยังคงความอบอุ่นแบบไทยและสร้างความประทับใจเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเซีย

 

รายละเอียดของงาน

 

ชื่องาน
Food & Hotel Thailand 2010
งานแสดงสินค้าด้านโรงแรม อาหาร เครื่องดื่ม ค้าปลีก และบริการต่าง ๆ ครั้งที่ 10

 

จัดร่วมกับ
– การประชุมใหญ่ประจำปีของผู้ประกอบการโรงแรม โดยสมาคมโรงแรมไทย
– การสัมมนาและการชุมนุมกลุ่มร้านอาหารทั่วประเทศของสมาคมภัตตาคารไทยและชมรมภัตตาคารทั่วประเทศ
– การชุมนุมของกลุ่มพ่อครัวไทยและต่างชาติพร้อมการแข่งขันโดยสมาคมพ่อครัวไทย
– การประชุมกลุ่มผู้ค้าปลีกไทยของสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

 

หน่วยงานที่สนับสนุน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สมาคมโรงแรมไทย สมาคมพ่อครัวไทย สมาคมภัตตาคาร สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมงานอาหารและเครื่องดื่มแห่งประเทศไทย (FBAT) สมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่องดื่มแห่งประเทศไทย (FBMAT) สมาคมผู้บริหารงานแม่บ้านแห่งประเทศไทย ชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์

 

พื้นที่จัดงาน 12,000 ตารางเมตร

 

บริษัทที่เข้าร่วมงาน 756 บริษัท จาก 45 ประเทศ (2552)

 

ผู้ร่วมงาน 24,126 คน จาก 59 ประเทศ (2552)

 

กลุ่มผู้เข้าชม
โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า ซุปเปอร์มาเก็ต ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ผู้ประกอบการด้านอาหาร เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ค้าส่งและปลีก โรงเรียน โรงพยาบาล สถาบันต่าง ๆ สปา สนามกอล์ฟ ภัตตาคาร สถานบันเทิงต่าง ๆ ผู้รับเหมา ผู้ประกอบการด้านจัดเลี้ยง ร้านเบเกอรี่ หน่วยงานราชการและเอกชนต่าง ๆ

 

วัตถุประสงค์
– เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนการค้า ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่
– ประชาสัมพันธ์สินค้าของผู้ร่วมงานให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
– เปิดช่องทางกับผู้ประกอบการและนักลงทุนรายใหม่
– ให้ผู้ผลิตพบกับผู้บริโภคโดยตรงและสร้างเสริมความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
– เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบสินค้าและหาคู่ค้าใหม่ และส่งเสริมภาพรวมทางเศรษฐกิจ

 

คุณสมบัติผู้ชมงาน
ผู้ประกอบการและนักธุรกิจเท่านั้น

 

ติดต่อ บริษัทแบ็งค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น จำกัด โทร. 0.2615.1255 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.foodhotelthailand.com