งานวันรักอ่าวลึก ครั้งที่ 4 ปี 2553 

 งานวันรักอ่าวลึก ครั้งที่ 4 ปี 2553

วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2553ณ สนามฯอำเภออ่าวลึก จ.กระบี่

 

อำเภออ่าวลึก ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมใจกันจัดงาน “รักอ่าวลึกครั้งที่ 4 ประจำปี 2553” ในระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2553 ณ สนามที่ว่าการอำเภออ่าวลึก อ. อ่าวลึก จ. กระบี่ เพื่อแสดงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและอาศัยแนวคิดการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มานำเสนอผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมย้อนยุคจากชาวอำเภออ่าวลึกทุกตำบล ที่ต่างพร้อมใจกันมาร่วมจัดงานในครั้งนี้

กิจกรรมเด่นภายในงาน

- การจัดสร้างขนำและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแต่ละตำบล- กิจกรรมถนนคนเดิน สะท้อนวิถีของตลาดพื้นบ้านในอดีต

- นิทรรศการเรื่องเล่าเมืองอ่าวลึกที่บอกกล่าวผ่านร่องรอยหลักฐานโบราณคดีในพื้นที่

- การแต่งกายย้อนยุค

การจัดงานในครั้งนี้จะมุ่งสะท้อนวิถีชีวิตชาวอำเภออ่าวลึกได้อย่างชัดเจน ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามจำนวนมากของอำเภออ่าวลึก จะทำให้การท่องเที่ยวชุมชนอำเภออ่าวลึกมีความน่าสนใจในแง่ของมิติทางธรรมชาติและวัฒนธรรม สำหรับวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางอำเภออ่าวลึกจะจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรภายในบริเวณงานดังกล่าว

ติดต่อสอบถามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกระบี่ 292 ถ. มหาราช อ. เมือง จ. กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 0 7562 2163 โทรสาร 0 7562 2164 E-mail : tatkrabi@tat.or.th

ดาวน์โหลดโบรชัวร์/รายละเอียดกำหนดการ ดาวน์โหลด..

 แนะนำ