งาน Bus & Truck\’11 ครั้งที่ 8 

 

 

 

 

งาน Bus & Truck ’11 ครั้งที่ 8
วันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2554
ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ