เทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล และบายศรีสู่ขวัญวันผลไม้ 

เทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล 2553 และพิธีบายศรีสู่ขวัญ วันผลไม้

 

เทศกาล ทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล 2553 และพิธีบายศรีสู่ขวัญ วันผลไม้
วันที่ 2-6 มิถุนายน 2553
ณ ตลาดกลางจำหน่ายผลไม้เทศบาล ตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์เทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล 2553 กำหนดจัดวันที่ 2-6 มิถุนายน 2553 ณ ตลาดกลางจำหน่ายผลไม้เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล ในงานจะจัดให้มีการประกวดทุเรียนหลง-หลินลับแลซึ่งเป็นพันธุ์หายากในประเทศ ไทย และมีปลูกที่อำเภอลับแลแห่งเดียวเท่านั้น, ประกวดทุเรียนผลยักษ์, ประกวดทุเรียนทอดกรอบ, ทุเรียนกวน, ทุเรียนเชื่อม, ส้มตำทุเรียน, ประกวดเทพีชาวสวนทุเรียน, งานมหกรรมอาหารและการแสดงบันเทิงภาคค่ำตลอด 4 วัน นอกจากนี้จะจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ชมสวนทุเรียน และโบราณสถานต่าง ๆ ด้วย โดยเฉพาะการเที่ยวชมสวนทุเรียนนั้น นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวสวนทุเรียนแบบดั้งเดิม ซึ่งมีการเก็บเกี่ยวและขนส่งผลทุเรียนจากต้นข้ามภูเขา โดยใช้รอกลวดสลิ่งและการขับขี่รถจักรยานยนต์บรรทุกทุเรียนลัดเลาะตามภูเขา ด้วยความชำนาญ ทั้งจะได้ชิมทุเรียนและผลไม้นานาชนิดอีกด้วย
สำหรับพิธีบายศรีสู่ขวัญ วันผลไม้ กำหนดจัดเป็นประจำทุกปีในวันย่างเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเดือนพฤษภาคม โดยในปีนี้กำหนดจัดวันที่ 6 มิถุนายน 2553 ณ สวนสาธารณะม่อนจำศีล ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล โดยในวันนี้ชาว อ.ลับแล จากหลายหมู่บ้านจะมารวมตัวกันเพื่อร่วมสืบสานประเพณีพื้นถิ่น กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยขบวนแห่โตกบายศรีผลไม้เมืองลับแลไม่น้อยกว่า 6 หมู่บ้าน เพื่อนำมาประกวดประชันกันอย่างสนุกสนาน การจำลองบรรยากาศของกาดมั่ว ครัวมะตอน อาหารพื้นบ้านหลากหลายกว่า 40 รายการ มีการนำอาหารที่ขึ้นชื่อของแต่ละหมู่บ้านมาออกร้านนำแลกเปลี่ยนกันชิม โดยมีหมอเรียกขวัญ หรือ พ่อออก มาทำพิธีบายศรี มีการสาธิตการขนทุเรียนจำนวนมาก ๆ ด้วยจักรยานยนต์ดัดแปลงให้ชม ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เห็นวิถีของชนลับแลได้อย่างชัดเจน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
– งานเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล 2553 สอบถามได้ที่ที่ว่าการอำเภอลับแล โทร. 0 5543 1089 เทศบาลตำบลหัวดง โทร. 0 5545 7257
– งานพิธีบายศรีสู่ขวัญ วันผลไม้ สอบถามได้ที่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ โทร. 0 5543 1439
สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวของ จ.แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1118, 0 5452 1127 ทุกวันในเวลาราชการ

 

ทุเรียน หลงลับแล หลินลับแล
ซ้ายมือ : หลงลับแล ขวามือ : หลินลับแล