เทศกาล กินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวอยุธยา 

 

เทศกาล กินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวอยุธยาวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2554

ณ ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า)

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “กินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวอยุธยา” ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยจะมีพิธีเปิดตัวกิจกรรมฯ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า) เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป...

กิจกรรม กินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวอยุธยา เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหารที่โดดเด่น และมีชื่อเสียงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด อีกทั้งยังเป็นการสร้างสีสันทางการท่องเที่ยว ทำให้เกิดความคึกคักในพื้นที่ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมได้โดยสังเกต ตราสัญลักษณ์ กินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวอยุธยา ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เข้าร่วมกิจกรรม รับคูปองจากทางร้าน กรอกชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดต่างๆ ลงในคูปองใส่ลงในกล่องที่จัดวางไว้ให้ เพื่อจับฉลากหาผู้โชคดี รับเสื้อโปโลน้องสุขใจ เดือนละ ๘๔ ตัว โดยจะมีการจับฉลากในทุกวันเสาร์แรกของเดือน ณ ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า) และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www. Facebook.com/Tat Ayutthaya และ www. เที่ยวภาคกลาง.com

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม “กินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวอยุธยา” ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

 

เทศกาล กินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวอยุธยา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “กินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวอยุธยา” ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยจะมีพิธีเปิดตัวกิจกรรมฯ

ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า) เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป...นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กิจกรรมกินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวอยุธยา เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหารที่โดดเด่น และมีชื่อเสียงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด อีกทั้งยังเป็นการสร้างสีสันทางการท่องเที่ยว ทำให้เกิดความคึกคักในพื้นที่ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมได้โดยสังเกต ตราสัญลักษณ์ กินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวอยุธยา ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เข้าร่วมกิจกรรม รับคูปองจากทางร้าน กรอกชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดต่างๆ ลงในคูปองใส่ลงในกล่องที่จัดวางไว้ให้ เพื่อจับฉลากหาผู้โชคดี รับเสื้อโปโลน้องสุขใจ เดือนละ ๘๔ ตัว โดยจะมีการจับฉลากในทุกวันเสาร์แรกของเดือน ณ ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า) และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www. Facebook.com/Tat Ayutthaya และ www. เที่ยวภาคกลาง.com

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม “กินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวอยุธยา” ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖ – ๗

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๘

หรือดูรายชื่อและรายละเอียดของร้านก๋วยเตี๋ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง www. เที่ยวภาคกลาง.com

 

 

 แนะนำ