งานเทศกาลกินปูนิ่ม ชิมหอยแม่บ้าน 

 

งานเทศกาลกินปูนิ่ม ชิมหอยแม่บ้าน
วันที่ 10 – 20 กันยายน 2554
ณ ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จังหวัดตราด

 ภายในงานมีการจำหน่ายอาหารจากหอยนานาชนิด โดยแม่บ้าน บ้านคันนา

 

– มีการแข่งขัน กีฬาพื้นบ้าน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากกลุ่มแม่บ้าน
– จัดกิจกรรมประกวดอาหารพื้นบ้าน จำหน่ายอาหารทะเล แข่งขันเก็บหอย

ตำบลห้วงน้ำขาวเป็นพื้นที่ที่ติดกับริมฝั่งทะเล ชาวบ้านในแถบนี้ประกอบอาชีพทำการประมง มีทั้งการเลี้ยงหอยนางรม หอยหวาน หอยแมลงภู่ และการเลี้ยงปูนิ่ม ประกอบกับกลุ่มแม่บ้านชาวตำบลห้วงน้ำขาวล้นมีฝีมือในการประกอบอาหารพื้นบ้าน ผู้นำท้องถิ่นจึงร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดงานเทศกาลปูนิ่ม ชิมหอยแม่บ้าน ขึ้นเป็นประจำทุกปี

เพื่อเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ชิมอาหารพื้นบ้านของตำบลห้วงน้ำขาว และเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เห็นได้จากบ้านคันนา หมู่ 5 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหมู่บ้านสมาร์ทโอทอป หรือหมู่บ้านท่องเที่ยว 1 ใน 200 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ ซึ่งทางจังหวัดจะได้ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ หมู่บ้านแห่งนี้ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเล อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กลุ่มแม่บ้านใน ต.ห้วงน้ำขาว นำอาหารที่มีส่วนประกอบหลักจากจากหอยหลากหลายชนิด เช่น หอยแมงภู่ หอยปากเป็ด หอยหวาน หอยขาว หอยนางรม รวมทั้งปูนิ่ม ทำอาหารหลากหลายชนิดทั้งต้ม ผัด ยำ ทอด มาจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ ซึ่งมีชาวบ้านใน ตำบลใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาร่วมรับประทานอาหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ททท.สำนักงานตราด โทร. 039-597-259 ถึง 60