พิธีเททองหล่อเทพพระราหูทรงครุฑองค์ที่ 2 

 

พิธีเททองหล่อเทพพระราหูทรงครุฑองค์ที่ 2วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2554

เวลา 09.00 - 18.00 น.

ณ มณฑลพิธี วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

 

เพื่อประดิษฐานภาคเหนือ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ และบวงสรวงพระแม่เจ้าจามเทวี พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ และสืบชาตาหลวงแบบล้านนาู พุทธาเทวาภิเษกเหรียญเทพพระราหูที่ระลึก (ด้านหลังพระแม่เจ้าจามเทวี) 

ประวัติเทวกำเนิด เทพพระราหูทรงครุฑ

ตามหลักเทวกำเนิด คำภีร์เฉลิมไตรภพเทพพระราหู เกิดจากองค์พระศิวะมหาเทพให้นำเอาหัวผีโขมด ๑๒ หัว หรือ ๑๒ ตนมาป่นให้เป็นผง แล้วห่อด้วยผ้าสีสำริด (สีทองแดง) ประพรมด้วยน้ำอัมฤทธิ์ บังเกิดเป็นเทวราชนามว่าเทพพระราหู มีครุฑเป็นพาหนะ ดั่งที่ได้เห็นในตำนานการก่อกำเนิดเทพพระราหู นักปราชญ์ได้มีปฏิมากรรม รูปหล่อพระราหูทรงครุฑ เช่นที่วังหน้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่นำมาให้ประชาชนได้สรงน้ำเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมา หรือภาพเทพพระราหูทรงครุฑของพระเดชพระคุณพระเทพภาวนาวิกรม วัดไตรมิตรฯ ตลอดจนภาพเทพพระราหูทรงครุฑของสถาบันพยากรณ์ศาสตร์ก็ตามที ก็มีปรากฏให้เห็นว่ามีเทพพระราหูทรงครุฑอยู่จริง

การก่อกำเนิดแห่งเทพพระราหู ถือว่าเป็นอมตะแห่งมหาเทพ ท่านเป็นมหาอุปราชใหญ่แห่งท้าวกุเวรรุราช คือมหาเทพในชั้นจาตุมหาราชิกา และมีฤทธิ์บารมีมากยิ่งขึ้น เมื่อได้ร่วมกวนน้ำอัมฤทธิ์ที่เกษียรสมุทร แล้วมีสิทธิ์ในการดื่มกินน้ำอัมฤทธิ์ดุจเดียวกับเทวเทพ ท่านจึงเป็นเทพอสูรที่มีฤทธิ์ บารมีเป็นอมตะ และมีฤทธิ์จากองค์พระนารายณ์เจ้าว่า “มีฤทธิ์ บารมี ประทานพรคนดี ย่ำยีคนชั่ว” ตลอดจน “ครุฑ” องค์พระนารายณ์เจ้าก็โปรดพระราชทานให้เป็นครุฑที่เป็นเทพพาหนะของเทพพระราหู จึงเป็นฤทธิ์บารมีที่ยิ่งใหญ่ นับเป็นมหามงคลแก่เทพพระองค์หนึ่งที่สาธุชนในโลกนี้ได้รู้จัก

องค์เทพพระราหูนั้นมีอยู่ในทุกประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะจะเห็นว่าเทพพระราหูจะอยู่สถิตย์หน้าบันพระอุโบสถ ประตูเทวสถาน หรือพุทธสถาน ที่มหาเจดีย์ชเวดากอง ทางทิศเหนือ ก็จะมีเทพพระราหูอยู่ด้านบนเจดีย์ ,นครวัด นครธม ก็มีภาพเทพพระราหูอยู่แทบทุกหนแห่ง ,ยิ่งมหาเจดีย์บุโรพุทโธ จะมีเทพพระราหูอยู่ตามซุ้มประตูอันศักดิ์สิทธิ์ ถือว่าเทพองค์นี้มีฤทธิ์ที่อยู่คู่กับโลกใบนี้มาช้านาน

ดังนั้นเป็นที่แน่นอนว่า เทพพระราหูเป็นเทพผู้ทรงครุฑ มีฤทธิ์ มีเดช บารมี ส่งผลให้ผู้ครอบครอง ผู้บูชา ผู้ร่วมบุญร่วมสร้าง ตลอดจนได้ประกาศเกียรติคุณท่าน จะเป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบเป็นเลิศ มีเดช อำนาจ บารมี เป็นที่รักแก่มนุษย์ เทพยดา ตลอดจนสมณะชีพราหมณ์และนักปราชญ์ ราชบัณฑิตทั้งหลาย จะทำให้เกิดโชคลาภ ทรัพย์สิน เงินทอง พ้นโพยภัย พ้นจากภยันอันตรายต่างๆ เช่น ราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย ทุกภิกขภัย ภัยที่เกิดจากอมนุษย์ มนุษย์กักขะทั้งหลาย ทำอันตรายใดๆ มิได้

ราหู “มหาอุจจ์” มหามงคลในรอบ ๑๘ ปี

ตำแหน่งของราหู “มหาอุจจ์” คือตำแหน่งที่โดดเด่นหรือตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ ในทางโหราศาสตร์ ดาวใดที่ได้ตำแหน่งมหาอุจจ์นั้น ถือว่าเป็นตำแหน่งที่โดดเด่นที่สุด แล้วจะให้คุณให้โทษได้มากที่สุด ราหู จะมีวิถีแห่งการโคจรผ่านรอบจักรราศีหนึ่ง ใช้เวลา ๑๘ ปี กล่าวคือ ใน ๑ ราศี จะใช้เวลาโคจรประมาณ ๑ ปีครึ่ง ๑๒ ราศีก็เท่ากับ ๑๘ ปี ในห้วงช่วงเวลาของวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นี้เป็นต้นไป เทพพระราหูจะโคจรจากราศีธนู ไปสู่ราศีพิจิก และสถิตย์อยู่ราศีพิจิก เป็นระยะเวลาปีครึ่ง ในตำแหน่งนี้เทพพระราหูจะได้ตำแหน่งเป็น “มหาอุจจ์” เป็นตำแหน่งที่โดดเด่นที่สุด ดีที่สุด ใครที่เคยเกิดเมื่อ ๑๘ ปีที่แล้ว เมื่อ ๓๖ ปีที่แล้ว จะมีราหูได้ตำแหน่งนี้แหละ และราหูที่ได้ตำแหน่งตรงนี้ ก็จะเป็นตำแหน่งที่สำคัญ กล่าวคือ จะบันดาลให้เกิดโชคลาภ บันดาลให้เกิดความเป็นสิริมงคลตามอิทธิฤทธิ์ของเทพพระราหู และที่สำคัญ เป็นตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อดวงเมืองประเทศไทย และส่งผลดีต่อประชาชนผู้ประกอบกุศลวัตร ทำคุณงามความดี และมีวิริยะอุตสาหะดังนั้นผู้ที่ได้มีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์ สร้างบุญ สร้างมงคลให้เกิดขึ้น ในการร่วมสร้างเทวเทพพระราหู ประดิษฐาน ๔ ภาคเพื่อเป็นกำลังของแผ่นดิน กำลังของประเทศชาติและพระศาสนา และถวายบุญเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้เกิดมงคลตกต้องมายังตัวเราผู้ร่วมสร้าง และจะเป็นมหามงคลที่ได้รับพลังจากองค์เทพพระราหูนี้อย่างเต็มที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอีก ๓ ปี เพราะเทพพระราหูจะได้ตำแหน่งเป็นมหาอุจจ์เป็นระยะเวลาปีครึ่ง และจากนั้นอีกปีครึ่งจะได้ตำแหน่งเป็นราชาโชค จึงนับว่าเป็นมหามงคลของท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมสร้างบุญสร้างเทพพระราหู โดยการร่วมบุญบูชาเหรียญเทพพระราหู เพราะรายได้ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจะนำไปสร้างเทพพระราหู ๔ องค์ ประดิษฐาน ๔ ทิศ จะเป็นมหามงคลต่อชีวิตของท่าน นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป

(ข้อมูล โดย อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ)

 

 

 

 

เจ้าภาพจัดงาน โดย สถาบันพยากรณ์ศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร.02-938-2115-6 , 02-515-9222 , 081-906-4247

หรือ www.thefuntong.com

 แนะนำ