เทศกาลอาหาร 2 ทะเล จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 11 ประจําปี 2553 

สงขลา

 

เทศกาลอาหาร 2 ทะเล จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 11 ประจําปี 2553วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2553

ณ สระบัว แหลมสมิหลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

จัดโดย...เทศบาลนครสงขลา

กิจกรรม1. การออกร้านจําหน่ายสินค้า อาหารทะเล อาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเล สินค้า OTOP ของชุมชน

2. การแสดงบนเวที การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและศิลปวัฒนธรรมในแต?ละภาค จากสถาบันการศึกษา การแสดงจากสถานกงสุลอินโดนีเซียประจําสงขลา การแสดงดนตรีของศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสงขลาและโรงเรียน / สถาบันการศึกษาอื่น ๆ/ การประกวดนางสาวสมิหลา

3. การประกวดนางสาวสมิหลา แบ่งเป็น 5 ตําแหน่ง ดังนี้

นางสาวสมิหลา ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมมงกุฎและสายสะพาย

รองอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมสายสะพาย

รองอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมสายสะพาย

ขวัญใจประชาชน ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมสายสะพาย

ขวัญใจสื่อมวลชน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย

4. กิจกรรมอื่น ๆ- การแขงขันประกอบอาหาร

- สาธิตการประกอบอาหาร “เมนูชูสุขภาพ”

- การเลนเกมส์ / แข่งขันชิงรางวัล

- ประกวดการตกแต่งร้านค้า

- มอบป้าย “Clean Food Good Taste” ใหกับร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสุขาภิบาล

 

ชมฟรี! คอนเสิร์ต

26 พ.ค. 2553 - พบกับ หลวงไก่

27 พ.ค. 2553 - พบกับ ตั๊กแตน ชลดา

28 พ.ค. 2553 - พบกับ ทรงกลด ฌามา

30 พ.ค. 2553 - พบกับ วงโปงลางสะออน

31 พ.ค. 2553 - พบกับ บ่าววี

1 มิ.ย. 2553 - พบกับ หงา คาราวาน

งานสมโภชเจ้าพ่อปู่ทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2553

เทศบาลนครสงขลา เชิญเที่ยวงานสมโภชเจ้าพ่อปู่ทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2553 เชิญชวนประชาชนเชื้อสายจีนและศาสนาอื่นๆ ได้สักการะบูชา เพื่อเป็นสิริมงคล และอนุรักษ์ประเพณี บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกๆ ปี ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2553 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา

 แนะนำ