ประเพณีชักพระศรีอาริย์ ประจำปี 2553  ประเพณีชักพระศรีอาริย์ ประจำปี 2553

วัดไลย์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางขาม ในเขตตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในอดีตสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเคยเสด็จไปวัดนี้ และทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องเที่ยวตามทางรถไฟไว้ว่า วัดไลย์ อยู่ริมน้ำบางขาม พ้นเขาสมอคอนไปทางตะวันตกไม่ห่างนัก เป็นวัดเก่าชั้นแรกตั้งกรุงศรีอยุธยา แล้วปฏิสังขรณ์เมื่อรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ยังมีรายภาพเก่า ปั้นเรื่องทศชาติ และเรื่องปฐมสมโพธิ์งามน่าดูนัก ที่วัดไลย์นี้มีพระศรีอารีย์เป็นของสำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งผู้คนนับถือกันมาแต่โบราณ เมื่อรัชกาลที่ 5 ไฟป่าไหม้วิหารรูปพระศรีอารีย์ชำรุดไป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้อัญเชิญลงมาปฏิสังขรณ์ในกรุงเทพฯ แล้วคืนกลับไปประดิษฐานอย่างเดิม ถึงเทศกาลราษฎรยังเชิญออกแห่เป็นประเพณีเมืองมาทุกปีมิได้ขาด

นายวัฒนพงษ์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี เปิดเผยว่า งานประเพณีชักพระศรีอาริย์ ซึ่งทาง วัดไลย์ จัดขึ้น เป็นประเพณีที่ชาวบ้านตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง ถือปฏิบัติกันมาช้านาน และเชื่อกันว่า พระศรีอาริย์ หรือ พระศรีอริยเมตไตร มาตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกมนุษย์ หลังจากสิ้นสุดศาสนาของพระมหาสมณโคดมแล้ว 5,000 ปี เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา เรียกว่า ศาสนาพระศรีอาริย์ จึงได้มีการสร้างพระศรีอาริย์ขึ้น เพื่อเป็นที่เคารพสักการะ โดยเชื่อกันว่าจะได้ไปเกิดในยุคของพระศรีอาริย์แล้วจะมีความร่มเย็นเป็นสุขซึ่งครั้งนี้ทางวัดไลย์ได้กำหนดจัด ประเพณีชักพระศรีอารีย์ ขึ้นวันที่ 27 - 28 เมษายน 2553 โดยจะเริ่มพิธีอัญเชิญในวันที่ 27 เมษายน 2553 เวลาประมาณ 08.00 น. และเวลา 09.00 น. เป็นพิธีชักพระศรีอารีย์ออกจากวัดไลย์ ไปตามเส้นทางของหมู่บ้าน และขบวนแห่ชักพระศรีอาริย์จะสิ้นสุดที่ วัดท้องคุ้ง อำเภอบ้านหมี่ จากนั้นอัญเชิญพระศรีอารีย์กลับมาประดิษฐานที่วัดไลย์ดังเดิม เพื่อให้ประชาชนสักการะ และปิดทองขอพรจากองค์พระศรีอาริย์ ตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่พระศรีอาริย์ผ่าน จะมีการตั้งโรงทานหลายแห่ง สำหรับเลี้ยงอาหาร และเครื่องดื่ม ให้แก่นักท่องเที่ยว และผู้มาร่วมงานรับประทานฟรีตลอดเส้นทาง

นอกจากนักท่องเที่ยวทุกท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของ งานประเพณีชักพระศรีอาริย์ วัดไลย์ ครั้งนี้แล้ว นักท่องเที่ยวทุกท่านยังสามมารถแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้อีกหลายแห่ง เช่น นมัสการ และขอพรจาก ศาลพระกาฬ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลพบุรี ชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

โดยทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี โทร. 036 422768 9 ได้ทุกวันเวลา 08.30 น. 16.30 น. หรือ www.tat7.com

 แนะนำ