เทศกาลลางสาดหวาน และมหกรรมของดีเมืองอุตรดิตถ์ 

ภาพจาก www.nairobroo.com 

เทศกาลลางสาดหวานและมหกรรมของดีเมืองอุตรดิตถ์วันที่ 6-15 กันยายน 2553

ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จ. อุตรดิตถ์

การจัดร้านนิทรรศการของดีแต่ละอำเภอ จากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน นิทรรศการด้านท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก สินค้าแปรรูปทางการเกษตร การแสดงและจำหน่ายสินค้าจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมด้านการเกษตร กิจกรรมตลาดนัดลางสาดและผลไม้ การประกวดขบวนรถแห่ผลไม้ การประกวดธิดาลางสาด การประกวดลางสาด และผลิตผลทางการเกษตร

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจัดนำเที่ยวสวน ลางสาดแบบไป-กลับ และพักค้างคืนแบบ Home Stay งานสะโตกประยุกต์ การแสดงวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดสวนถาดพืชผักสวนครัว สวนถาดไม้ดอกไม้ประดับ สวนครัวลอยฟ้า การประกวดกระเช้าผลไม้ และมหรสพการแสดงมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0-5541-2729

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ โทร. 0-5452-1118 - 9, 0-5452-1127

 

 

ภาพจาก www.edtguide.com

 แนะนำ