งานฤดูหนาวพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 

งานฤดูหนาวพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

 

งานฤดูหนาวพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เจริญพระชนมายุครบ 7 รอบปีฉลูนักษัตร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 - 1 มกราคม 2553 ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (ค่ายพระรามหก) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

 

กิจกรรม- รื่นรมย์ชมบรรยากาศพระราชนิเวศน์มฤคทายวันช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ยามเช้าจรดยามเย็น

- สัมผัสกลิ่นอายมวลดอกไม้ฤดูหนาว

- เพลิดเพลินกับการเดินชมชายหาดหน้าหมู่อาคารพระที่นั่งฯ

- ชมการแสดงจากกรมศิลปากร การแสดงพื้นบ้านจังหวัดราชบุรี นิทรรศการ การแสดงดนตรีไทยและดนตรีร่วมสมัย

บริจาคค่าเข้าชม

เด็ก 15 บาท ผู้ใหญ่ 30 บาท

งานรื่นเริงฤดูหนาวณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (ค่ายพระรามหก) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี วันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2552 เวลา 8.00 - 18.00 น.

 

 

กิจกรรม

- ชมการแสดงโขนี่หาชมได้ยากยิ่งจากเฉลิมกรุง

- การละเล่นปรบไก่ของจังหวัดเพชรบุรี

- การสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร อาหารคาว-หวาน

- ดนตรีไทย แจ๊ส และออร์เคสตรา

- การออกร้านราชสกุล

- การนำชมบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โทร. 0 - 3250 - 8444-5 และ ททท.สำนักงานเพชรบุรี โทร. 0 3247 1005 หรือ www.mrigadayawan.or.th

 แนะนำ