สยามพารากอน รวมใจภักดิ์สดุดี 80 พรรษามหาราชินี  สยามพารากอน รวมใจภักดิ์สดุดี 80 พรรษามหาราชินี

31 กรกฏาคม 2555 - 12 สิงหาคม 2555สถานที่ : Royal Paragon Hall

ศูนย์การค้าสยามพารากอน ขอเชิญร่วมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรราา โดยพบกับกิจกรรมหลากหลาย จากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 31 ก.ค. - 12 ส.ค. 55 นี้

 แนะนำ