การแข่งขันวิ่ง... เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน 

เขื่อนขุนด่านปราการชล

 

เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน

วันที่ 6 มิถุนายน 2553

ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

ชิง 3 ถ้วยพระราชทานเกียรติยศ.... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการแข่งขันวิ่ง... เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน

วันที่ 6 มิถุนายน 2553 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

 

เมื่ออดีตทุกๆ ปี ปัญหาดินเป็นกรด ภัยแล้งและน้ำท่วม สร้างความทุกข์ยากแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง

แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยราษฎร ทรงพระราชทานพระราชดำริวางโครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ตลอดปี บรรเทาปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เขื่อนขุนด่านปราการชล เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2542 แล้วเสร็จปลายปี 2548 และเริ่มกักเก็บน้ำเรื่อยมา ด้วยความจุ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร ความยาวสันเขื่อน 2,549 เมตร ความสูง 93 เมตรนอกจากประโยชน์โดยตรงในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำแล้ว เขื่อนขุนด่านปราการชลยังเอื้อประโยชน์ทางอ้อมหลายประการด้วย เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้วยภูมิประเทศของตัวเขื่อนที่รายล้อมด้วยป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับตัวเขื่อน ส่งผลให้เขื่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักแห่งใหม่ของจังหวัดนครนายก และน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนยังส่งผลดีต่อ

กิจกรรมล่องแก่งที่สามารถล่องแก่งได้ตลอดทั้งปี สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น

นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เปิดเผยว่า เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดการแข่งขันวิ่ง “เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน” ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2553 ชิงถ้วยพระราชทานเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยแบ่งการแข่งขันได้ดังนี้

ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.20 กิโลเมตร ( Time Limit : 6 ชั่วโมง) ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปล่อยตัวผู้แข่งขันเวลา 05.00 น.

ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.50 กิโลเมตร( Time Limit : 3 ชั่วโมง) ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปล่อยตัวผู้แข่งขันเวลา 05.30 น.

ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 11.00 กิโลเมตร ( Time Limit : 2 ชั่วโมง) ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.

ประเภทเดินวิ่ง ( Fun-Run ) ระยะทาง 4 กิโลเมตร ( Time Limit: 1 ชั่วโมง) ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ปล่อยตัวเวลา 06.30 น.

 

เขื่อนขุนด่านปราการชล

 

วิธีการรับสมัคร

- สมัครโดยตรงที่จุดรับสมัคร ได้แก่

- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก โทร.0-3731-3283- ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายก โทร.0-3731-4484

- ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก โทร.0-3731-1282

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก โทร.0-3731-2282

- สมัครทางไปรษณีย์ไปยัง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ถนนนครนายก-รังสิต บริเวณแยกสามสาว ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 หรือทาง E-mail : khundanmarathon@hotmail.com ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2553

- สมัครตามจุดรับสมัครสัญจรที่คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันจัดขึ้นในงานวิ่งต่าง ๆ ก่อนหน้าวันจัดงาน

- สมัคร ณ จุดรับสมัครหน้างานวิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชลในวันที่ 5 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00 – 23.00 น. และวันที่ 6 มิถุนายน 2553 เวลา 03.00 – 04.40 น.

ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครแข่งขันฯ โดยผู้สมัครทุกประเภทจะต้องไปแสดงตนยืนยันการลงทะเบียนพร้อมรับเบอร์วิ่ง

ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00 – 23.00 น. หรือในวันที่ 6 มิถุนายน 2553 เวลา 03.00 – 04.40 น. ในงานการแข่งขันวิ่ง “เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน”

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2553 นอกจากการแข่งขันวิ่งฯ เพื่อสุขภาพจะเป็นกิจกรรมเด่นของการจัดงานแล้ว ยังมีกิจกรรมเสริมเพิ่ม

ความน่าสนใจภายในงานอีกหลายรายการ เช่น จักรยานท่องเที่ยว จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กีฬาและสินค้างการเกษตรพื้นเมือง นิทรรศการและบริการด้านสร้างเสริมสุขภาพ

นางอธิชา โรจนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครนายก กล่าวเพิ่มเติมว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงของ

การแข่งขันวิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน สามารถจะแวะชมและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เริ่มต้นเดินทางออกจากบ้าน

แต่เช้าตรู่มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครนายกใช้เส้นทางได้ 2 เส้นทาง คือเส้นทางแรกแยกรังสิตตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิตผ่านอำเภอองครักษ์ระยะทาง 105 กิโลเมตร อีกเส้นทางหนึ่งตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่หินกองไปตามถนนสุวรรณศร

ทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงนครนายก ระยะทาง 137 กิโลเมตร

จุดท่องเที่ยวจุดแรกแวะชมพิพิธภัณฑ์ รร.จปร.100 ปี หรือจะเลือกทดสอบกิจกรรมทางทหารหาญที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม “เขตทหารน่าเที่ยว” ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. หรือที่โรงเรียนเตรียมทหาร จากนั้นมุ่งหน้าสู่ถนนสายน้ำตก ทางหลวงหมายเลข 3049 ชมน้ำตกงาม 3 แห่ง – น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง อุทยานวังตะไคร้ หรือจะสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดด้วยกิจกรรมล่องแก่ง

ลำน้ำนครนายก ปั่นจักรยานชมทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวสวน ออกกำลังโยกย้ายไปมากับกิจกรรมมันส์ๆ “ขับรถ ATV ” โรยตัวจากหน้าผาจริง/จำลอง ณ ศูนย์ผจญภัยเขาหล่น ยามเย็นพักผ่อนนอนหลับฝันดีในโรงแรมและรีสอร์ท หลากบรรยากาศให้เลือกมากกว่า 50 แห่ง

เช้าตรู่ของวันที่ 6 มิถุนายน 2553 เดินทางมาชมหรือจะร่วมทดสอบกำลังขาด้วยการแข่งขันวิ่ง “เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน

ครั้งที่ 5” แวะชิมก๋วยเตี๋ยวกะลาลุงเผ่า/ไก่ย่าง ส้มตำ ที่มีขายตลอดเส้นทางเรียนรู้และเพลิดเพลินกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ หรือที่สวนพ่อมด สวนศรียา ซื้อผักผลไม้พื้นบ้านได้ที่ตล้าดข้างทาง/ที่วัดพราหมณีซึ่งทุกท่านจะได้สัมผัส

กับความสนุกสนานและอิ่มอร่อยกับนครนายกมรดกธรรมชาติที่ใกล้กรุง

ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว ได้ที่

ททท.นครนายก โทร. 0-3731-2282, 0-3731-2284 หรือ www.tat8.com

 แนะนำ