การแข่งขันแม่น้ำโขงไตรกีฬาและทวิกีฬาชิงแชมป์นานาชาติ 

 การแข่งขันแม่น้ำโขงไตรกีฬาและทวิกีฬาชิงแชมป์นานาชาติ

วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2554

ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ชม และร่วมแข่งขัน ไตรกีฬาได้ ในประเภทและระยะทางการแข่งขัน ดังนี้1. AQUATHLON INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP (ทวิกีฬา ว่ายน้ำ+วิ่ง)

ว่ายน้ำในแม่น้ำโขง 750 เมตร + วิ่ง 5 กิโลเมตร

2. DUATHLON INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP (ทวิกีฬา วิ่ง + จักรยาน)

แบ่งการ แข่งขันเป็น 2 ระยะ

2.1 International Distance Duathlon วิ่ง 10 กิโลเมตร + จักรยาน 40 กิโลเมตร + วิ่ง 5 กิโลเมตร

2.2 Sprint Distance Duathlon วิ่ง 5 กิโลเมตร + จักรยาน 20 กิโลเมตร + วิ่ง 2.5 กิโลเมตร3. BUDDY BIKE & RUN CHALLENGE 2010 แข่งขันเป็นทีมทีมละ 2 คน + จักรยาน 1 คัน (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน) แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระยะทาง

3.1 Long Distance ระยะทาง 34 กิโลเมตร

3.2 Sprint Distance ระยะทาง 10 กิโลเมตร

4. TRIATHLON ITU/ASTC ASIAN CUP (ไตรกีฬา ว่ายน้ำ + จักรยาน + วิ่ง) แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระยะทาง

4.1 Olympic Distance Triathlon ว่ายน้ำในแม่น้ำโขง 1.5 กิโลเมตร + จักรยาน 40 กิโลเมตร + วิ่ง 10 กิโลเมตร

4.2 Sprint Distance Triathlon ว่ายน้ำในแม่น้ำโขง 750 เมตร + จักรยาน 20 กิโลเมตร + วิ่ง 5 กิโลเมตร

ลักษณะเส้นทางการแข่งขัน

1. การว่ายน้ำ ตามกระแสน้ำในแม่น้ำโขง

2. การปั่นจักรยาน ประเภท Triathlon (ไตรกีฬา) และ Duathlon (ทวิกีฬา) ใช้เส้นทางการแข่งขันเป็นถนนทางเรียบ ประเภท Buddy Bike & Run (คู่หูจอมอึด) เส้นทางช่วง 15 กิโลเมตรแรกเป็นทางเรียบ และช่วงหลัง 4 กิโลเมตร เป็นทางวิบากตามสภาพธรรมชาติซึ่งเป็นหิน ภูเขา และป่า หากใช้จักรยานเสือภูเขาจะได้เปรียบช่วงบนภูเขา หากใช้จักยานเสือหมอบจะต้องแบกจักรยานบนภูเขา

3. การวิ่งบนถนน จะวิ่งไปตามถนนทั้งไปและกลับ (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมนักกีฬา) หมายเหตุ เพื่อรักษามาตรฐานการแข่งขัน Triathlon และ Aquathlon ระดับสากล จึงไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อชูชีพหรือใช้อุปกรณ์ช่วยในการว่ายน้ำ หากนักกีฬาคนใดว่ายน้ำไม่ได้หรือยังไม่ดีพอให้สมัครแข่งขันทวิกีฬา (Duathlon) และ/หรือ คู่หูจอมอึดแทน

 แนะนำ