งานมะปรางหวานและของดีเมืองปราจีนบุรี ปี 2554 

 

  

งานมะปรางหวาน และของดีเมืองปราจีนบุรี ปี 2554วันที่ 24 มีนาคม - 2 เมษายน 2554

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

 

ในช่วงนี้ผลไม้ของจังหวัดปราจีนบุรีที่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากได้แก่ มะปรางหวานและมะยงชิด จังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ร่วมกับชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี และภาคเอกชนได้กำหนดจัดงานเทศกาล “มะปรางหวานและของดีเมืองปราจีนบุรี” ปี 2554 ขึ้นในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 21 เมษายน 2554 นี้ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตรและของดีเมืองปราจีนบุรี ให้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและสินค้าเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี

 โดยในงานได้จัดให้มีการออกร้านจำหน่ายมะปรางหวาน มะยงชิดของจังหวัดปราจีนบุรี ให้เลือกซื้อมากมาย มีการประกวดมะปรางหวาน มะยงชิด ประเภทผลใหญ่และประเภทคุณภาพรสชาติดี การประกวดกิ่งพันธุ์ดีของมะปรางหวาน มะยงชิด การประกวดแม่ม่ายชาวสวน การประกวดสาวประเภทสอง ผู้ฉิ๊ง ผู้ฉิ๋ง การออกร้านจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด โดยเฉพาะน้ำมันพืช และน้ำตาลทราย จะมีจำหน่ายทุกวัน การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้า OTOP การออกร้านอาหารอร่อยของจังหวัดปราจีนบุรี และมหรสพ นักร้อง นักแสดง มีชื่อเสียงตลอดงาน

 

จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ได้ไปเที่ยวชมงานเทศกาล “มะปรางหวานและของดีเมืองปราจีนบุรี” ปี 2554 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2554 ณ บริเวณลานพระบรม ราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.prachinburi.go.th

 แนะนำ