ใครที่ไม่เคยได้รับโชคลาภ ค้าขายไม่ขึ้น หรือดวงซวยดวงตก

หลายๆคนมีความเชื่อในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทาง หรือไม่เว้นกระทั่งวิญญาณสัมภเวสีที่หิวโหย เราอาจสังเกตุได้ว่าในร้านอาหารข้างถนนหรือที่ต่างๆมักมีของเซ่นไหว้อยู่มากมาย ซึ่งเป้นความเชื่อที่ส่งต่อกันมาอย่างหาจุดเริ่มต้นไม่ได้ วันนี้เรามีข้อมูลมาแชร์ให้ทราบถึงการสงเคราะห์ให้กับดวงวิญญาณแบบง่ายๆและได้บุญยิ่ง ซึ่งมีวิธีดังต่อไปนี้1.ทุกวันพระข้างแรมให้จัดกระทงใบตองมีข้าวกุ้งพล่าปลายำ น้ำ หมากพลู ขนมหวาน ปักธูป 1 ดอก ไปไหว้ที่ทาง 3 แพร่ง ให้สวด นะโม 3 จบ แล้วว่า อิติเวสสุวัณโณ สัพพะภูโตสุขัง 7จบ แล้วอธิษฐานว่า ใครที่หิวโหย เชิญมากินอาหารเหล่านี้ได้เลยน๊าา แล้วอย่าหันกลับไปมอง เป็นการสะเดาะเคราะห์ให้ตนเองไปในตัวด้วย2.ถวายธูปเทียนแก่ศาลเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายพร้อมไฟแช็คหรือไม้ขีด โดยไปถวายในศาลทั่วๆไปที่มีคนไหว้ให้ถวายในวันพระข้างแรมเช่นกัน เวลาถวายให้จุดธูป 5 ดอก แล้วว่า อมอิมัง ธูปะบูชา ภุมมะเทวา สุขิตาโหนตุ (7 จบ)

3.ไหว้ธูป 1 ดอก ทุกวันหน้าบ้านด้วยขนมหวาน ข้าว 1 ปั้น หมูปิ้ง 1 ชิ้น ใส่ในกระทงใบตองก็ได้พร้อมหมากพลูและน้ำ 1 แก้ว ให้สวด อิติ ธรณี ไมตรี เมตตา ภูตา ภุมมิ มหาลาภัง ภะวันตุเม (7 จบ) 

บุญประเภทนี้หาทำได้ยาก เพราะโปรดวิญญาณเร่ร่อน ที่โมทนารับบุญกุศลไม่ได้ ต้องผ่านเครื่องสรวงเซ่นบูชา เดินทางไปที่ใดๆเหล่าภูติจะเมตตาเปิดทางให้พบแต่สิ่งดีๆ เจ้ากรรมนายเวรให้อโหสิโดยง่าย แสดงออกถึงความอ่อนน้อม และ มีเมตตา เวรภัยไม่รบกวน

เป็นความเชื่อสวนบุคคล แค่อุทิศให้ดวงวิญญาณสัมภเวสีที่หิวโหย ชีวิตของท่านก็จะมีแต่สิ่งดีๆ

ดวง